ITEM METADATA RECORD
Title: Koninklijk Besluit van 20 december 1988 houdende uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op bestaansminimum tot de zwangere minderjarigen (BS 29.XII.1988)
Authors: Simoens, Dries
Issue Date: 2000
Series Title: Openbare centra voor maatschappelijk welzijn: wetgeving geannoteerd van toepassing in het Nederlands taalgebied en het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad / Eds. Adriaens, Daniel e.a. . - Brugge: Die Keure pages:285
Description: Onderzoekseenheid Arbeids- en sociale zekerheidsrecht.
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Institute for Social Law

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.