ITEM METADATA RECORD
Title: Koninklijk besluit van 24 maart 1993 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden en de modaliteiten waaraan de contracten betreffende een geïndividualiseerd project voor sociale integratie moeten voldoen (BS 26.III.1993)
Authors: Simoens, Dries
Issue Date: 2000
Series Title: Openbare centra voor maatschappelijk welzijn: wetgeving geannoteerd van toepassing in het Nederlands taalgebied en in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad / Eds. Adriaens, Daniel e.a. . - Brugge: Die Keure pages:287
Description: Onderzoekseenheid Arbeids- en sociale zekerheidsrecht.
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Institute for Social Law

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.