ITEM METADATA RECORD
Title: Een loutere opsomming is nog geen visie: strafbeleid en gevangeniswezen in het federaal regeerakkoord van 10 juli 2003 en in de regeringsverklaring van 14 juli in het parlement
Authors: Dupont, Lieven # ×
Issue Date: 2003
Publisher: Liga voor Mensenrechten
Series Title: Fatik: Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen vol:21 issue:99 pages:5-13
Description: Onderzoekseenheid Strafrecht, strafvordering en criminologie. Instituut voor Strafrecht.
ISSN: 0772-5167
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit Criminal Law and Criminology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.