ITEM METADATA RECORD
Title: Naar een veralgemeende afwijzing van het zakelijk karakter van de geldlening?
Authors: Du Laing, Bart #
Issue Date: 2000
Series Title: Tijdschrift voor Belgisch handelsrecht vol:106 pages:228-232
Description: Subfaculteit Rechtsgeleerdheid Campus Kortrijk.
ISSN: 0772-8050
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Faculty of Law, Campus Kulak Kortrijk – miscellaneous
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.