ITEM METADATA RECORD
Title: Invaliditeit, arbeidsongeschiktheid en inkomensverlies: een bespreking, naar aanleiding van de nieuwe Indicatieve tabel, van het belang van deze begrippen voor de vaststelling en begroting van letselschade naar gemeen recht
Authors: De Temmerman, Bart
Issue Date: 2003
Series Title: Tijdschrift voor aansprakelijkheid en verzekering in het wegverkeer vol:6 pages:237-309
Description: Onderzoekseenheid Privaatrecht.
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Research Unit Civil Law - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.