ITEM METADATA RECORD
Title: De nieuwe wet van 10 februari 2003 betreffende de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst van openbare rechtspersonen
Authors: Covemaeker, Sofie
Issue Date: 2003
Series Title: Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht vol:17 issue:7 pages:476-486
Description: Onderzoekseenheid Privaatrecht.
ISSN: 0775-2814
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit Civil Law - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.