ITEM METADATA RECORD
Title: Effectmeting van enkele mogelijke wetswijzigingen op het vlak van de voorlopige hechtenis
Authors: Deltenre, Samuel
Maes, Eric
Issue Date: 2001
Publisher: Nationaal instituut voor criminalistiek en criminologie, Brussel, 2001.
Description: Onderzoekseenheid Strafrecht, strafvordering en criminologie.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Institute of Criminal Law

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.