ITEM METADATA RECORD
Title: Noot onder Cass., 13 septemeber 2001: Over de nietigheid van een prijsherzieningsformule, waarvan de parameters niet de reële kosten vertegenwoordigen
Authors: Van Haegenborgh, Geert #
Issue Date: 2003
Series Title: Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht vol:58 issue:3 pages:210-212
Description: Onderzoekseenheid Privaatrecht.
ISSN: 0040-7437
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit Civil Law - miscellaneous
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.