ITEM METADATA RECORD
Title: Schepeneden in de Lage Landen: een eerste verkenning van hun betekenis, overlevering en formulering (dertiende tot zestiende eeuw)
Authors: van Leeuwen, Jacoba #
Issue Date: 2003
Series Title: Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis vol:6 pages:112-160
Description: Geschiedenis: Middeleeuwen (OE) Subfaculteit Letteren Campus Kortrijk.
ISSN: 1388-6649
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Faculty of Arts, Campus Kulak Kortrijk
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.