ITEM METADATA RECORD
Title: Een gorgelen van hellehonden in de hese blaf van een verloren kooikershondje: over de versplintering van het lyrisch subject in Goya als hond van Stefan Hertmans
Authors: Decelle, Anne
Issue Date: 2004
Publisher: Vlaamse vereniging voor algemene en vergelijkende literatuurwetenschap
Host Document: De meepse barg: beschouwingen over poëzie / Uitgeg. door Dirk de Geest en Paul Pelckmans pages:99-118
Description: Literatuurwetenschap: Nederlandse literatuurstudie (OE)
Publication status: submitted
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Dutch Literature @ Leuven (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.