ITEM METADATA RECORD
Title: Nota over de integratiemogelijkheiden tussen de studierichting Romaanse filologie van de Katholieke universiteit te Leuven en de opleiding Vertalers en tolken van de Katholieke Vlaamse hogeschool te Antwerpen
Authors: Van Hoecke, Willy
Issue Date: 1974
Publisher: Departement linguistiek, Leuven, 1974
Description: Centrum voor Grammaticaal en lexicaal betekenisonderzoek. Departement Linguïstiek.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Z - Temporary Arts Collection

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.