ITEM METADATA RECORD
Title: Wat is het verschil tussen God en de paus? Klerikale humor tussen het sacrale en het profane
Authors: De Smaele, Henk
Issue Date: 2006
Host Document: Humor met een verleden / Onder red. van Marnix Beyen en Johan Verberckmoes. - Leuven: Universitaire pers
Description: Afdeling Geschiedenis van de Nieuwste Tijd.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Z - Temporary Arts Collection

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.