ITEM METADATA RECORD
Title: Wet Valkeniers: erfrecht van de langstlevende echtgenoot - aanpassing procedure tot wijziging huwelijksvermogensstelsel
Authors: Verstraete, Johan
Facq, Jan
Issue Date: 2003
Host Document: Recente wetgeving en capita selecta inzake administratief recht en ruimtelijke ordening / Nederlandstalige Raad van de KFBN (edt)
Description: Onderzoekseenheid Privaatrecht. Instituut voor Notarieel recht.
Publication status: submitted
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Institute for Notarial Law (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.