ITEM METADATA RECORD
Title: Brede school met sportaanbod: maximaliseren van sport- en bewegingskansen van leerlingen
Authors: Seghers, Jan ×
Van Lancker, Lieve #
Issue Date: Apr-2009
Publisher: Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs
Series Title: School+visie vol:5 pages:4-5
Abstract: Dat werken aan een bewegingsgezinde basisschool (B.B.) veel verder gaat dan tijdens de schooluren de lessen bewegingsopvoeding kwaliteitsvol en actief te organiseren is een evidentie. Het maximaal ‘actief’ invullen van de vrije momenten hoort daar ook bij. Maar ook een eventueel naschools aanbod van kansen tot beweging hoort daar bij.
In dit artikel belichten we een onderzoek van het steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport (Consortium UGent, K.U.Leuven, VUBrussel). Zij pleiten voor een model van ‘Brede school met sportaanbod’ en dit past volledig in de filosofie van onze bewegingsgezinde basisschool.
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Research Centre for Movement Education and Sport Pedagogy (-)
Policy in Sports & Physical Activity Research Group
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.