ITEM METADATA RECORD
Title: Visie van de universiteit op het algemeen secundair onderwijs en op de overstap van secundair naar hoger onderwijs
Authors: Hoornaert, Johan ×
Oosterlinck, André #
Issue Date: 2000
Publisher: Uitgeverij Baeté
Series Title: Nova et Vetera: Tweemaandelijks tijdschrift voor algemeen onderwijs en opvoeding vol:2000-2001 issue:1-2 pages:45-69
Abstract: Wat verwacht de universiteit van het secundair onderwijs?
Welke maatregelen en acties zijn belangrijk voor een optimale overstap van secundair naar hoger onderwijs?
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Advisor for Educational Affairs
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.