ITEM METADATA RECORD
Title: Naar een zorgvriendelijk Genk
Authors: Peetermans, Annick
Winters, Sien
Issue Date: 2009
Publisher: HIVA-K.U.Leuven
Abstract: De huidige en toekomstige generaties ouderen hebben andere behoeften en verwachtingen dan deze in het verleden. Een vergrijzende samenleving moet zich hierop organiseren. Het beleid moet nieuwe oplossingen mee mogelijk maken. De lokale besturen vervullen hierin een sleutelrol.
In dit rapport gaan we na hoe in Genk wonen en zorg voor ouderen op een toekomstgerichte manier kan worden georganiseerd. We maken het concept ‘woonzorgzone’ concreet voor de Genkse situatie. Daarnaast verkennen we de mogelijkheden op vlak van kangoeroewonen, levenslang wonen, aanleunwonen en het gebruik van nieuwe technologie in wonen en zorg.
Het rapport vertrekt van de visie dat mensen met een zorgbehoefte maximaal moeten kunnen blijven wonen te midden van anderen en zoals zij dat zelf willen. Verhuizen om de nodige zorg te krijgen moet zoveel mogelijk worden vermeden. Beter is het de zorg binnen ieders bereik te brengen. Om dit mogelijk te maken, moet men goed nadenken over hoe men bouwt en waar men bouwt, zowel als het gaat over woningen als over voorzieningen. Daarop aansluitend moet men de dienstverlening zodanig plannen en uitbouwen dat iedereen er een zo goed mogelijke toegang toe heeft. Een gemeente waar wonen en zorg op die manier op elkaar aansluiten, mag zich ‘zorgvriendelijk’ noemen. We zien dit rapport als een geheel van analyses en aanbevelingen voor een ‘zorgvriendelijk Genk’.
ISBN: 978-90-5550-000-0
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.