ITEM METADATA RECORD
Title: Variabel vergoeden
Authors: De Bondt, Raymond
Issue Date: 2000
Publisher: K.U.Leuven - Departement toegepaste economische wetenschappen
Series Title: DTEW Research Report 0007 pages:1-33
Abstract: Vele relaties en tansacties binnen een organisatie omvatten één of andere vorm van delegeren. Variabele vergoedingen kunnen hierbij de uitvoerder beter motiveren. Er bestaan hierbij tendensen tot het geven van zowel sterkere als zwakkere prikkels, alhoewel beloningen nooit lager mogen zijn dan wat elders kan verdiend worden. De redenen en gevolgen komen uitgebreid aan bod.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Department of Managerial Economics, Strategy and Innovation (MSI), Leuven

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
OR_0007.pdf Published 612KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.