ITEM METADATA RECORD
Title: Onderzoek van arm- en handfunctie bij kinderen met een hemiplegie
Authors: Klingels, Katrijn
Jaspers, Ellen
Huysmans, Ann Jozef Joanna
Van de Winckel, Ann
Feys, Hilde
Issue Date: 2009
Publisher: Bohn Stafleu Van Loghum, n.d.
Host Document: Jaarboek voor Fysiotherapie Kinesitherapie pages:146-160
Article number: 12
Abstract: Kinderen met een hemiplegie (halfzijdige verlamming van het lichaam) ten gevolge van cerebrale parese worden geconfronteerd met verschillende beperkingen in hun arm-en handfunctie. Om deze beperkingen te beoordelen is het cruciaal betrouwbare meetinstrumenten te gebruiken die de belangrijkste componenten van de functie van de bovenste extremiteit bevatten. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de meest gebruikte meetinstrumenten voor het onderzoek van de arm- en handfunctie bij kinderen met een hemiplegie. De inhoud, de klinimetrische eigenschappen en de praktische bruikbaarheid worden besproken.
ISBN: 9789031360321
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Department of Rehabilitation Sciences - miscellaneous
Research Group for Neuromotor Rehabilitation

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.