ITEM METADATA RECORD
Title: China's milieuproblemen vanuit een globaliseringsperspectief
Authors: Bruyninckx, Hans
Issue Date: 2009
Publisher: Universitaire Pers Leuven
Host Document: Visie en vooruitgang. Lessen voor de eenentwintigste eeuw pages:221-237
Abstract: Recente debatten over China's economische groei en zijn verdere integratie in processen van economische globalisering leggen in toenemende mate de klemtoon op de externaliteiten van deze evolutie. Samen met de erkenning van de uitzonderlijke economische verwezenlijkingen van het land is er aandacht voor problemen zoals sociale ongelijkheid, stedelijke armoede, schijnbaar oncontroleerbare luchtverontreiniging, illegaal storten van toxisch afval en milieuongevallen. De sociale en ecologische gevolgen van China's economische groei staan ondertussen centraal in het denken over de toekomst van het land, maar eveneens over meer globale thema's zoals economische competitiviteit en arbeidsnormen waarop Chinese keuzes een invloed hebben. Hetzelfde geldt voor de toekomst van globale milieuproblemen, waaronder het klimaatprobleem.
ISBN: 978-90-5867-722-8
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Leuven International and European Studies (LINES)
HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
20090708152523575.pdf Published 964KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.