ITEM METADATA RECORD
Title: Urologische urgenties
Authors: Van Cleynenbreugel, Ben ×
Baert, Luc #
Issue Date: 1999
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:55 issue:14-15 pages:1031-34
Abstract: Urologische urgenties kunnen onderverdeeld worden in levensbedreigende en orgaanbedreigende urgenties. Als levensbedreigende urgentie wordt in de onderstaande tekst Gram-negatieve sepsis behandeld. Bij de orgaanbedreigende urgenties worden torsio testis, paraphimosis, priapisme en penisfractuur besproken.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Urology Section (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.