ITEM METADATA RECORD
Title: Huwelijksvermogensstelsels.Civielrechtelijke en successierechtelijke aspecten in de gevallen van artikelen 1464 en 1465 van het Burgerlijk Wetboek
Authors: Casman, Hélène
Verbeke, Alain Laurent
Issue Date: 2008
Publisher: Bruylant
Host Document: Verslagen en debatten. Comité voor Studie en Wetgeving KFNB (2006-2007) pages:99-105
ISBN: 978-2-8027-2624-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Research Unit Civil Law - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.