ITEM METADATA RECORD
Title: Zelfverwonding bij psychiatrische patiënten
Authors: Vandereycken, Walter
Issue Date: 2002
Publisher: Garant
Host Document: Zelfverwonding als boodschap?: Beeldvorming en behandeling van zelfverwondend gedrag bij personen met een mentale handicap pages:23-31
ISBN: 9789044111484
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Onderzoeksgroep psychodiagnostiek en psychopathologie (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.