ITEM METADATA RECORD
Title: Orthopedie en hematologie
Authors: Moens, Pierre
Issue Date: 1997
Publisher: Garant
Host Document: Leerboek kinderorthopedie pages:417-422
Abstract: Bij kinderen kunnen osteo-articulaire verschijnselen de eerste tekens zijn van hematologische aandoeningen, en soms zelfs het klinisch beeld overheersen.
Als er een familiale voorgeschiedenis bestaat is de diagnose vrij gemakkelijk. De moeilijkheden beginnen wanneer de eerste symptomen atypisch zijn.
In onze bevolking is één van de meest voorkomende aandoeningen de hemofilie. In de bevolking van de Middellandse Zee is dat de thalassaemie en bij de Afrikaanse populatie is dat de sikkelcelanemie.
Andere hematologische aandoeningen, niet genetisch bepaald, kunnen soms ook gevolgen hebben voor het osteo-articulair stelsel, de histiocytose en de leukemieën.
20% van de leukemieën beginnen met beenderpijnen.
ISBN: 90-5350-593-8
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Orthopaedics Section (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.