ITEM METADATA RECORD
Title: Het gevangeniswezen in crisistijd – en vice versa. Enkele reflecties naar aanleiding van de tekst Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden: stand van zaken en bijkomende projecten tot 2016
Authors: Daems, Tom # ×
Issue Date: 2009
Publisher: Liga voor Mensenrechten
Series Title: Fatik: Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen issue:121 pages:23-27
ISSN: 0772-5167
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute of Criminal Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.