ITEM METADATA RECORD
Title: Multidisciplinaire aanpak van gesloten spinale dysrafie bij de zuigeling
Authors: Cornette, L. ×
Verpoorten, L.
Van Calenbergh, F.
Bogaert, Guy
Molenaers, Guy
Moens, Pierre
Lagae, L.
Vereecken, R.
Fabry, G.
Plets, C.
Casaer, P. #
Issue Date: 1999
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:55 issue:21 pages:1522-1529
Abstract: Een overzicht wordt gegeven van het klinisch beeld, het aanvullend onderzoek en het therapeutisch beleid bij gesloten spinale dysrafie, vastgesteld tijdens de zuigelingenleeftijd.
Een viertal symptomengroepen kunnen onderscheiden worden: huidafwijkingen, disfunctie van het bovenste motorische neuron, disfunctie van het onderste motorische neuron en symptomen te wijten aan geassocieerde misvormingen.
Een leidraad wordt voorgesteld betreffende het tijdstip en de keuze van diagnostisch neuro-urologisch onderzoek. Op zuigelingenleeftijd omvat dit een spinale echografie, een kernspinonderzoek van het ruggenmerg en de hersenen, een volledig urologisch nazicht (microscopisch nazicht van de urine, echografie van de nieren en de blaas, mictie-cysto-uretrografie en video-urodynamisch onderzoek).
Therapeutisch wordt tot slot meer specifiek ingegaan op het gekluisterde-conussyndroom, waarbij het vroegtijdig herkennen van alarmsymptomen ter hoogte van het bovenste motorische neuron essentieel is. Onze follow-upgegevens tonen aan dat een heelkundig ontkluisteren van de conus niet aan te bevelen is zolang dergelijke symptomen afwezig zijn.
Ondanks de mogelijkheid tot een asymptomatisch verloop, impliceert de diagnose van een gesloten dysrafie een levenslange, multidisciplinair georganiseerde medische follow-up.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Orthopaedics Section (-)
Urology Section (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.