ITEM METADATA RECORD
Title: De uitdaging om wereldwijd te coördineren
Other Titles: Een studie naar de implicaties op het vlak van werk en loopbaan.
Authors: Cappellen, Tineke # ×
Issue Date: 2008
Publisher: Acco
Series Title: Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:3-4 issue:okt.-dec. pages:169-173
Abstract: In recente internationale HRM-literatuur wordt tegenwoordig de aandacht gevestigd op nieuwe en flexibele vormen van internationaal werk zoals zakenreizigers, korte of pendelopdrachten. Daarbij werd echter vaak vergeten dat globalisering niet alleen een verhoogde internationale flexibiliteit vraagt, maar ook een gewijzigde verantwoordelijkheid. Steeds vaker nemen mensen een coördinerende rol op die ervoor moet zorgen dat het bedrijf een globaal geïntegreerd netwerk is dat kan steunen op de competitieve voordelen van alle delen van de organisatie, waar ook ter wereld verspreid. In dit doctoraatsonderzoek worden deze werknemers bestudeerd in drie empirische artikels. In wat volgt bespreken we deze ‘globale’ managers theoretisch, situeren we het onderzoek, stellen de bevindingen voor en sluiten af met een overkoepelende conclusie.
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Centre for Organisation Studies, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
2009-03-17 - De uitdaging om wereldwijd te coördineren.pdf Published 96KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.