ITEM METADATA RECORD
Title: Sporttraumata bij kinderen en adolescenten
Authors: Nagels, I. ×
Bellemans, Johan #
Issue Date: 1998
Publisher: Vlaamse Vereniging van Verpleegkundigen. Spoedgevallenzorg
Series Title: Spoedgevallen vol:15 pages:28-30
Abstract: We worden meer en meer geconfronteerd met traumatologische pathologie bij kinderen en adolescenten enerzijds omdat er frequenter sportactiviteiten voor die leeftijdsgroep worden georganiseerd en anderzijds omdat de druk op de jonge sporters steeds toeneemt. We moeten ons hierbij zeer duidelijk realiseren dat het lichaam van een groeiend kind volledig anders reageert dan dat van een volwassene en dat we deze pathologie dan ook in een breder kader dienen te bekijken. Veel sportletsels kunnen op een conservatieve manier behandeld worden door de huisarts of de sportarts. Ze zijn tevens goed geplaatst om aan preventie te doen op dit vlak.
ISSN: 1376-7801
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Orthopaedics Section (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.