ITEM METADATA RECORD
Title: Autisme in orthopedagogisch perspectief
Editors: Noens, Ilse
van IJzendoorn, Rien
Contributors: van der Gaag, Rutger-Jan
Roeyers, Herbert
Minderaa, Ruud
Kraijer, Dirk
de Bildt, Annelies
Rutgers, Anne
Bakermans-Kranenburg, Marian
Naber, Fabiënne
Swaab, Hanna
Lucangeli, Daniela
Buitelaar, Jan
Swinkels, Sophie
van Balkom, Inge
Hennekam, Raoul
van der Pol, Pim
Hellendoorn, Joop
Dijkxhoorn, Yvette
Kwakkel-Scheffer, Nettie
Hermans-Franssen, Anny
Scholte, Evert
Vermeulen, Peter
Issue Date: 2007
Publisher: Boom Academic
Abstract: Kinderen met autisme en hun ouders bevinden zich in een problematische opvoedingssituatie. De orthopedagogiek kan deze opvoedingssituatie analyseren en perspectief op verbetering ontwikkelen. In dit boek wordt de balans opgemaakt en in kort bestek weergegeven welke vooruitgang er de afgelopen decennia is geboekt in onderzoek en klinische praktijk rond mensen met autisme. In het eerste deel beschrijven wetenschappers de stand van zaken op het gebied van autismeonderzoek op drie niveaus: het gedragsniveau, het cognitief-psychologische niveau en het neurobiologische niveau. In het tweede deel staat de orthopedagogische vraagstelling centraal. Orthopedagogische wetenschappers trachten de inzichten in de aard en oorzaken van autisme om te zetten in klinisch bruikbare diagnostische instrumenten en interventies.
ISBN: 978 90 473 0032 8
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABe
Appears in Collections:Parenting and Special Education

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.