ITEM METADATA RECORD
Title: OBPWO 04.04. Goede praktijkvoorbeelden als hefboom voor schoolontwikkeling. Identificatie van determinanten en kritische kenmerken. Koepelrapport
Authors: Kelchtermans, Geert
Ballet, Katrijn
Peeters, Elien
Piot, Liesbeth
Verckens, Anneleen
Issue Date: 2008
Publisher: Katholieke Universiteit Leuven, Centrum voor Onderwijsbeleid en -vernieuwing.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Education and Training

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.