ITEM METADATA RECORD
Title: Het profiel van de Vlaamse advocaat
Authors: Gerits, Roel
Cammaert, Filip
Parmentier, Stephan
Ponsaers, Paul
Issue Date: 2008
Publisher: Boom Juridische Uitgevers
Host Document: De Vlaamse advocaat: Wie, wat, hoe? pages:21-142
Abstract: In De Vlaamse advocaat worden de resultaten gepresenteerd van een empirisch rechtssociologisch onderzoek naar het profiel van advocaten die zijn verbonden aan een van de balies in Vlaanderen en aan de Nederlandstalige balie te Brussel. Het onderzoek werd in opdracht van de Orde van Vlaamse Balies uitgevoerd door een onderzoeksteam van de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Gent.

Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt het kwantitatieve onderzoek naar het profiel van de Vlaamse advocaat voorgesteld, gevolgd door de resultaten ervan. Vanwege de verschillen tussen advocaten-stagiairs en tableau-advocaten is deze informatie opgedeeld in twee hoofdstukken.
In het tweede deel reflecteren twee externe auteurs op de onderzoeksresultaten en plaatsen deze in een bredere context. Op die manier overstijgt deze publicatie de grenzen van het kwantitatieve onderzoek, en geeft ze eveneens een meer algemeen beeld van de grote ontwikkelingen in de advocatuur en enkele toekomstige trends.

De onderzoeksresultaten en reflecties in De Vlaamse advocaat bieden een belangrijk aanknopingspunt voor verder onderzoek. Ook is het boek van belang voor personen die een betere kijk op de beroepsgroep van advocaten willen ontwikkelen.
ISBN: 9789089740380
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Leuven Institute of Criminology (LINC)
Research Unit Criminal Law and Criminology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.