ITEM METADATA RECORD
Title: Opvoeding, Onderwijs en Overheid. Thema's uit de wijsgerige en historische pedagogiek. Bijdragen aan de 10e Landelijke Pedagogendag
Other Titles: 'Bezieling' in het onderwijs : een verkenning van de droom van (neo-)liberale vormen van bestuurlijkheid.
Authors: Simons, Maarten
Editors: Reuling, M.
Postma, D.W.
Noordman, J.
Issue Date: 2002
Publisher: SWP
ISBN: 90-6665-421-X
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Education and Training

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.