ITEM METADATA RECORD
Title: J. Brepoels, "Wat zoudt gij zonder 't werkvolk zijn?"
Authors: Gerard, Emmanuel
Issue Date: 1990
Series Title: Ons Erfdeel vol:33 issue:4 pages:621-622
Description: Tien jaar geleden al verscheen het eerste deel van dit vulgariserend overzicht van de arbeidersstrijd in België; het tweede deel, over de periode na 1966, volgde in 1981. Nu is er een grondig bewerkte versie van beide delen in één volume op de markt gebracht. J. Brepoels, "Wat zoudt gij zonder 't werkvolk zijn? Anderhalve eeuw arbeidersstrijd in België", Kritak, Leuven.
ISSN: 0030-2651
Publication status: published
KU Leuven publication type: RE
Appears in Collections:Centre for Political Research

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.