ITEM METADATA RECORD
Title: De evoluerende marktpositie van beschutte werkplaatsen in Vlaanderen: uitdagingen en knelpunten
Authors: Van Opstal, Wim ×
Pacolet, Jozef #
Issue Date: 2008
Series Title: Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:18 issue:1 pages:141-145
Abstract: Beschutte werkplaatsen hebben als grootste speler in de sociale inschakelingseconomie goed weten door te dringen in onze economie. Dit brengt echter ook de confrontatie met alle uitdagingen van een competitieve economische omgeving met zich mee. Het HIVA voerde een onderzoek uit naar de uitdagingen waarmee de beschutte werkplaatsen in Vlaanderen geconfronteerd worden vanuit hun evoluerende marktpositie. Daarnaast belicht deze studie de knelpunten vanuit de interne organisatie van beschutte werkplaatsen om het hoofd te kunnen bieden aan deze uitdagingen. De vitaliteit van de beschutte werkplaatsen aan de ene kant en de kwetsbaarheid ervan aan de andere kant, is het genuanceerde beeld dat hier naar voren komt.
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Sustainable Development
Research Group Welfare State and Housing
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
OverWerkBW.pdfArtikelBW Published 175KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.