ITEM METADATA RECORD
Title: Coöperaties in de Social Profit? Een verkenning
Authors: Van Opstal, Wim
Issue Date: 2008
Publisher: Vereniging voor Social Profit Ondernemingen / Standaard Uitgeverij
Host Document: Social Profit Jaarboek Vlaanderen 2008-2009 pages:76-82
Abstract: Het is ondertussen meer dan 150 jaar geleden dat de eerste coöperaties werden opgericht om de levensstandaard van arbeiders en boeren te verbeteren. De jongste jaren begint men de coöperatie echter opnieuw te ontdekken als instrument om economische activiteiten te combineren met sociale doelstellingen. In deze bijdrage belichten we de rol die coöperaties spelen binnen het activiteitenspectrum van de social profit in een internationaal kader en staan we stil bij de vraag of dit ook voor Vlaanderen een interessant alternatief kan bieden.
ISBN: 9789034192820
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Research Group Sustainable Development

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Coƶperaties in de social profit.pdf Published 91KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.