ITEM METADATA RECORD
Title: Het Isis-probleem: van het oude Egypte naar de 21ste eeuw!
Authors: De Bock, Dirk
Van Dooren, Wim
Issue Date: Jun-2008
Conference: Meerdaags Congres van de Vlaamse Vereniging van Wiskundeleraren edition:14 location:Blankenberge, België date:28-29 juni 2008
Abstract: Het Isis-probleem, dat zijn naam ontleent aan een mythische connectie met de cultus van de Oudegyptische godin Isis, luidt als volgt : Welke rechthoeken, met gehele getallen als zijden (gemeten met een zekere eenheid), hebben de eigenschap dat hun oppervlakte en hun omtrek (als getal) gelijk zijn ? Hoewel het Isis-probleem weinig technische of geavanceerde wiskunde vereist, is het toch geen standaard- of routineopgave. Bewijzen kunnen vanuit verschillende invalshoeken worden geleverd (van informeel wiskundig redeneren tot algebra, meetkunde of analyse). Sommige bewijzen zijn ook overtuigender dan andere : ze leren niet enkel dat maar ook waarom de gevonden rechthoeken de enige zijn. In een recent Leuvens onderzoek werd aan enkele tientallen Vlaamse wiskundeleraren-in-opleiding gevraagd de rechthoeken met bovenvermelde eigenschap te bepalen en dit ook te bewijzen. Daarna kregen de kandidaat-leraren vijf alternatieve bewijzen aangeboden en werd hen gevraagd die te beoordelen en te becommentariëren. De resultaten leveren mooie inzichten in de conceptuele en esthetische criteria die leraren-in-opleiding hanteren om een bewijs te beoordelen.
Description: zie ook
http://users.telenet.be/beatrijs.versichel1/samenvattingen_congres_2008.htm#Nummer%203
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa-p
Appears in Collections:Education and Training
Instructional Psychology and Technology
Specific Teacher Training Programme in Mathematics
Leuven Academic Centre for Professional Development in Education
Research Centre for Educational Research & Development, Campus Brussels (-)
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
ISISVVWL.ppt Published 209KbMicrosoft PowerpointView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.