ITEM METADATA RECORD
Title: Méér dan een mes. Over argumenten in het debat rond wetenschap, techniek en ethiek
Authors: Meganck, Martin # ×
Issue Date: 1998
Series Title: Kultuurleven: tijdschrift voor cultuur en samenleving vol:65 issue:5 pages:90-95
Description: Naar aanleiding van het gekloonde schaap "Dolly" wordt een overzicht gegeven van de soorten argumenten die vaak gebruikt worden in discussies rond wetenschap, techniek en ethiek. Er wordt gerefereerd naar gevolgen- en plichtenethiek, en naar visies op techniekfilosofie.
ISSN: 0023-5288
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Unit of Theological and Comparative Ethics
Sustainable Chemical Process Technology TC, Technology Campuses Ghent and Aalst
Sustainable Chemical Process Technology TC
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
méér dan een mes.pdfArticle Published 61KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.