ITEM METADATA RECORD
Title: Wanneer alteriteit realiteit wordt. Christendom en islam - Bijbel en Koran
Editors: Moyaert, Marianne
Kevers, Paul
Issue Date: 2008
Publisher: Acco
Series Title: Nikè-reeks vol:55
Conference: Vliebergh Sencie Leergang location:Leuven date:21-22 August 2007
Abstract: Tijdens de voorbije decennia heeft de islam een centrale plaats opgeëist in het Westen. Alteriteit is realiteit geworden. Hoewel deze eeuwenoude traditie niet meer weg te denken is uit het straatbeeld, blijft de historische, morele en spirituele rijkdom ervan voor velen nog een gesloten boek.
Dit boek wil bijdragen tot een betere kennis van de islam en de Koran. Tegen de achtergrond van de hedendaagse maatschappelijke context wordt nagegaan hoe het gesprek tussen islam en christendom bevorderd kan worden.
Vijftien auteurs, zowel christenen als moslims, die actief betrokken zijn bij de dialoog tussen christendom en islam, begeleiden ons op de weg van wederzijds begrip en ontmoeting.
ISBN: 978-90-334-7135-3
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABe
Appears in Collections:Research Unit of Pastoral and Empirical Theology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.