ITEM METADATA RECORD
Title: Van gelijkheid naar diversiteit. Diversiteitsbeleid op het niveau van de lokale besturen: (hoe) werkt het?
Authors: Scheepers, Sarah # ×
Issue Date: 2007
Series Title: OCMW-Visies: driemaandelijks Tijdschrift van de Vereniging van Vlaamse OCMW-Secretarissen vol:22 issue:3 pages:7-13
Abstract: Democratisch burgerschap houdt niet alleen politieke vertegenwoordiging in, maar ook vertegenwoordiging in de overheidsadministratie. Een openbare dienst waarin de diversiteit van de bevolking weerspiegeld wordt, impliceert een gelijke toegang tot macht voor iedereen. Wanneer leden van diverse bevolkingsgroepen in de openbare dienst werken, dan worden zij legitieme actoren in het politieke proces, met de mogelijkheid om het beleid vorm te geven. Het is vanuit die gedachtegang dat instrumenten als gelijkekansenbeleid, positieve actie en diversiteitmanagement hun ingang vonden in de publieke sector. Het zijn instrumenten die in de administratie geïmplementeerd werden om mensen die in de openbare dienst willen werken, gelijke kansen te geven en zo tot een diverser personeelsbestand te komen. In dit artikel zullen we eerst de basisideeën achter deze instrumenten van naderbij bekijken. Daarna gaan we in op de manier waarop de Vlaamse lokale besturen vorm geven aan hun interne diversiteitsbeleid.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Public Governance Institute
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Diversiteitsbeleid op het niveau van de lokale besturen_ SarahScheepers_Versie 2.pdfArticle Published 131KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.