ITEM METADATA RECORD
Title: De bio-ethiek als probleem of uitdaging tot dialoog?
Authors: Schotsmans, Paul # ×
Issue Date: 2008
Publisher: Peeters Publishers
Series Title: Ethische perspectieven: nieuwsbrief van het Overlegcentrum voor Ethiek vol:18 issue:3 pages:416-425
Article number: 3
Abstract: De Dijn betreurt vaak dat het besef van de 'heiligheid' of het taboe van het menselijk lichaam niet meer op begrip kan rekenen in het bio-ethische debat. Schotsmans wil vanuit zijn praktijkervaring De Dijns indruk van het bio-ethische debat nuanceren. Dit debat vertoont volgens de auteur een grote diversiteit, waarbinnen ook plaats is voor de waarde van een mensenleven.
ISSN: 0778-6069
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Interfaculty Centre for Biomedial Ethics and Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.