ITEM METADATA RECORD
Title: Een veilige en inspirerende gids naar een beter verstaan en intenser beleven van de sacramenten: Em. Prof. Dr. C. Traets s.j
Authors: Lamberts, Jozef
Issue Date: 1994
Publisher: Acco
Host Document: Hedendaagse accenten in de sacramentologie. Verslagboek van het elfde liturgiecolloquium van het Liturgisch Instituut van de K.U. Leuven - oktober 1993 (Nikè-reeks, 32) pages:187-202
ISBN: 90-334-3113-0
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Research Unit of Pastoral and Empirical Theology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.