ITEM METADATA RECORD
Title: Het vormsel: een moeilijk te plaatsen sacrament?
Authors: Lamberts, Jozef
Issue Date: 1993
Publisher: Gooi en Sticht
Host Document: Liturgie en kerkopbouw. Opstellen aangeboden aan Ad Blijlevens c.ss.r. ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de liturgiewetenschap aan de Theologische Faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen en het Universitair Centrum voor Theologie en Pastoraat te Heerlen pages:105-126
ISBN: 90-304-0700-X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Research Unit of Pastoral and Empirical Theology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.