ITEM METADATA RECORD
Title: Ziekenzalving: voor wie eigenlijk?
Authors: Lamberts, Jozef
Issue Date: 1993
Publisher: Gooi en Sticht
Host Document: Liturgie met zieken. Deel 1. Beschouwingen over ziekenliturgie en modellen van liturgie met zieken uit 20 jaar werkmap Liturgie (1966-1985) pages:93-103
ISBN: 90-304-0715-8
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Research Unit of Pastoral and Empirical Theology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.