ITEM METADATA RECORD
Title: Zijn overnames wel overnames ? De Belgische ervaring in de periode 1985-1995
Authors: Van Hulle, Cynthia
Issue Date: 1997
Publisher: K.U.Leuven - Departement toegepaste economische wetenschappen
Series Title: DTEW Research Report 09711 pages:1-20
Abstract: Abstract:
Dit artikel brengt een eerste evaluatie van de vraag of in de Belgische beurspraktijk, overnames beantwoorden aan de in het wetenschappelijk onderzoek dominerende Angelsaksische beeldvorming omtrent deze transacties. In de Angelsaksische visie worst essentieel verondersteld dat bij dergelijke operaties ingrijpende wijzigingen in de efficië,tie en de controle over de bedrijfsactiviteiten worden gerealiseerd. Deze efficiëntieverbeteringen komen tot uiting in koersstijgingen van de bieraandelen, en, wegens de waarde van controle, voornamelijk in belangrijke premies boven beurskoers en doelwitaandelen. Dit artikel beschouwt de tijdens de periode 1985-1995 uitgevoerde overnames en koershandhavingen waarbij op de Brusselse beurs genoteerde ondernemingen zijn betrokken. Daarbij gaat speciale aandacht naar het effect van de directe inmenging van holdings. Consistent met voorgaande studies en buitenlandse bevindingen, ontvangen doelwitaandeelhouders gemiddeld merkelijk grotere surplusrendementen dan de aandeelhouders van biedervennootschappen. Heel wat Belgische overnames blijken echter gering in omvang te zijn met beperkte uitkooppercentages waarbij vaak geen echte wijziging in controle plaatsgrijpt. Wanneer behaalde surplusrendementen op doelwitaandelen worden gerelateerd tot variabelen die volgens de Angelsaksische visie zouden dienen gecorreleerd te zijn met efficiëntieverbeteringen, blijkt dat tussen deze variabelen en de surplusrendementen op doelwitaandelen, geen of aan de hypothese tegengesteld verband bestaat. De variabelen die uiteindelijk het best en zelfs in vrij grote mate de behaalde surplusrendementen op doelwitaandelen verklaren zijn het type overnemer en het type doelwit. In het bijzonder blijken holdingbieders minder surplus te laten aan hun doelwitten maar wordt, tegen de Angelsaksische visie in, door bieders meer premie betaald voor doelwitondernemingen die zelf holding zijn. Deze resultaten laten vermoeden dat bij de overnames van beursgenoteerde doelwitten, holdings vermoedelijk ook worden gebruikt als vehikels voor transacties met een industriële achtergrond en dat eveneens het 'management' van beurslijnen een belangrijke rol speelt. Deze bevindingen wijzen erop dat heel wat overnames in de Belgische praktijk niet of weinig overeenstemmen met de Angelsaksische beeldvorming.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Research Center Finance, Leuven

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
OR_9711.pdf Published 350KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.