ITEM METADATA RECORD
Title: En de mens schiep de mens
Other Titles: Medische (r)evolutie en ethiek
Authors: Schotsmans, Paul
Issue Date: 1992
Publisher: DNB/Uitgeverij Pelckmans
Abstract: Vanuit een personalistisch-ethisch model worden verschillende themata van de medische ethiek behandeld: voortplantingsgeneeskunde, orgaantransplantatie, AIDS, beslissingen bij het levenseinde.
ISBN: 90 289 1288 6
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Interfaculty Centre for Biomedial Ethics and Law

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.