ITEM METADATA RECORD
Title: De Ziekte van Wegener. Een studie van 50 patiënten
Authors: Blockmans, Daniel Engelbert ×
Vandenbon, C.
Macken, T.
Stevens, E.
Bobbaers, Herman #
Issue Date: 1997
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:53 issue:16 pages:1045-1051
Abstract: Sinds 1980 werden op onze afdeling in totaal 50 patiënten met de ziekte van Wegener gevolgd.
In de mate van het mogelijke werd steeds een bioptisch bewijs nagestreefd: voornamelijk een nierbiopsi bij evidentie voor renale aantasting bleek hiervoor zeer geschikt.
Positieve antineutrofiele cytoplasmatische antistoffen (ANCA's) kunnen een bijkomend argument zijn voor de diagnose maar volstaan niet; ook vonden wij geen goede correlatie tussen het peil van deze antistoffen en het klinisch verloop van de patiënten.
De mortaliteit ingevolge de aandoening zelf of door infectieuze verwikkelingen van de immuunsupressieve behandeling was duidelijk (24%), voornamelijk tijdens de eerste maand na diagnosestelling.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory for Clinical Infectious and Inflammatory Disorders
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.