ITEM METADATA RECORD
Title: Diagnose van een peridiverticulair abces door middel van gallium- en witte bloedcellenscintigrafie
Authors: Michiels, P ×
Blockmans, Daniel Engelbert
De Roo, M
Mortelmans, Luc #
Issue Date: 1996
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:52 issue:11 pages:721-725
Abstract: In de diagnose van abdominaal gelokaliseerde abcessen zijn echografie en CT-scan de eerste keuze onderzoeken. Indien met conventionele beeldvorming geen diagnose kan gesteld worden, kunnen nucleair-geneeskundige onderzoeken van nut zijn. Aan de hand van een concreet geval wordt het belang van Gallium- en witte bloedcellenscintigrafie aangetoond bij vermoeden van intra-abdominaal gelokaliseerde infecties.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory for Clinical Infectious and Inflammatory Disorders
Nuclear Medicine & Molecular Imaging
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.