ITEM METADATA RECORD
Title: Het Raynaud-fenomeen als merker voor het ontstaan van een systeemziekte
Authors: Blockmans, Daniel Engelbert ×
Van Der Perre, C. #
Issue Date: 1993
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:49 issue:9 pages:589-594
Abstract: De initiële evaluatie van een patiënt met een Raynaud-fenomeen behelst ten minste een grondige anamnese, een klinisch onderzoek, het opsporen van auto-antistoffen en een capillaroscopie. Voornamelijk dank zij dit laatste onderzoek kan een onderliggend systeemlijden worden vermoed, jaren voordat er andere symptomen op de voorgrond treden.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory for Clinical Infectious and Inflammatory Disorders
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.