ITEM METADATA RECORD
Title: Anticoagulantia, aspirine of niets bij chronische niet-reumatische voorkamerfibrillatie ?
Authors: Blockmans, Daniel Engelbert # ×
Issue Date: 1992
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:48 issue:19 pages:1411-1414
Abstract: Recent verschenen de resultaten van vier prospectieve studies waarin het gebruik van orale anticoagulantia en van aspirine (in 2 van de 4 studies) bij patiënten met chronische niet-reumatische voorkamerfibrillatie (VKF) werd geëvalueerd. Daarbij werd vastgesteld dat orale anticoagulantia het risico op trombo-embolische fenomenen beduidend verminderen zonder noemenswaardigde toename van majeure bloedingen. Aspirine bleek slechts bij welbepaalde patiënten doeltreffend. Daarom meent de auteur dat een behandeling met anticoagulantia als primaire preventie te verkiezen is, gelet op het duidelijk toegenomen risico op CVA en op perifere embolen bij deze patiënten. Voortgaande op de SPAF-studie kan aan jongere patiënten met een strikt geïsoleerde VKF als alternatief aspirine 325 mg/dag worden voorgeschreven.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory for Clinical Infectious and Inflammatory Disorders
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.