ITEM METADATA RECORD
Title: Immuungemedieerde trombocytopenie
Authors: Blockmans, Daniel Engelbert ×
Vermylen, Jozef #
Issue Date: 1992
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:48 issue:9 pages:657-664
Abstract: Immuungemedieerde trombocytopenie ontstaat door perifere bloedplaatjesafbraak, door de aanwezigheid van al dan niet specifieke anti-bloedplaatjesantistoffen of door circulerende immuuncomplexen. In deze tekst wordt nader ingegaan op de pathofysiologie, kliniek en behandeling van idiopathische trombocytopenische purpura, de trombocytopenie voorkomend in aansluiting met auto-immune of virale aandoeningen en de immuuntrombocytopenie ten gevolge van allo-antistoffen (de zgn. neonatale allo-immune trombocytopenie en de posttransfusie purpura). Ook de immuuntrombocytopenie uitgelokt door geneesmiddeleninname wordt besproken.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory for Clinical Infectious and Inflammatory Disorders
Molecular and Vascular Biology
Faculty of Medicine - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.