ITEM METADATA RECORD
Title: Het veneuze duplexonderzoek van de onderste ledematen
Authors: Blockmans, Daniel Engelbert ×
Beyens, G.
Verhaeghe, Raymond
Vermylen, Jozef #
Issue Date: 1991
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:47 issue:17 pages:1153-1158
Abstract: Een diepe veneuze trombose kan vanaf het niveau van de vena poplitea op een betrouwbare wijze worden opgespoord met het veneuze duplexonderzoek.
Het al dan niet competent zijn van de junctie van de vena saphena magna en parva en van de kleppen van het diepe veneuze systeem kan gemakkelijk worden getest. Het onderzoek is volledig niet-invasief en er zijn geen verwikkelingen te vrezen.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory for Clinical Infectious and Inflammatory Disorders
Molecular and Vascular Biology
Faculty of Medicine - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.